Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Ribb bord och 2 järnstolar

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka