Fäggeby Antikbod
Karta över Dalarna
Vägbeskrivning

Du kommer till oss genom att åka rv. 69 från Hedemora eller Falun.
· Från Hedemora tar du av mot Falun vid andra rondellen (vid Statoil, Shell & OKQ8).
· Från Falun (C) åker du först mot Gävle för att senare ta rv. 69 mot Hedemora.
På kartan är de större riksvägarna utritade där 69 är den röda. Fäggeby ligger på södra sidan om Dalälven och vår butik ligger ungefär 900m från älvbron. Vi har tydligt skyltat från rv. 69 till Antikboden. Den svarta pilen pekar mot Fäggeby.