Fäggeby Antikbod

Järnfönster, öppningsbar 2 ...Halvmånefönster med gammalt ...Järnfönster utan glasFönster med 6 rutor.
Vi har ...Gamla fönster, finns ca 12 st

Gamla fönster  6 st med hela ...Gamla fönster 6 st med hela ...Fönster med 3 rutor, det finns ...Nästan fyrkantigt fönsterÖverfönster eller sidofönsterFönster med 6 rutor. Vi har ...

Fönster med 2 rutorBlyinfattat fönsterGammalt fönster 1 stGamla fönster, finns 6 st