Fäggeby Antikbod

BilaGammal bilaBilaBilaBila

BilaBilaSmidestänger i olika storlekar ...Blandade smidestängerBarkspadar mm

Dymmelborrar olika dimensionerBorrar, vinkel, stämjärn mmBila, stämjärn, listhyvlar mm

Diverse tillbehör till kaminer ...