Fäggeby Antikbod

Smidestänger i olika storlekar ...Blandade smidestängerBarkspadar mm Dymmelborrar olika dimensionerBorrar, vinkel, stämjärn mm

Bila, stämjärn, listhyvlar mm

Diverse tillbehör till kaminer ...