Fäggeby Antikbod

Smidestänger i olika storlekar ...Blandade smidestängerTorvyxa tidigt 1800-talBilaBila 1800-tal

BilorBarkspadar mm Dymmelborrar olika dimensionerBorrar, vinkel, stämjärn mmOlika typer av sågar

Bila, stämjärn, listhyvlar mm

Städ med tillhörande verktyg