Fäggeby Antikbod

Bila, stämjärn, listhyvlar ...Smidestänger i olika ...Blandade smidestängerBarkspadar mm Dymmelborrar olika dimensioner

Borrar, vinkel, stämjärn mm

Diverse tillbehör till ...