Fäggeby Antikbod

Blandade smidestängerTorvyxa tidigt 1800-talBilaBila 1800-talBilor

Barkspadar mm Dymmelborrar olika dimensionerBorrar, vinkel, stämjärn mmOlika typer av sågarBila, stämjärn, listhyvlar mm