Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Bord med naturlig gren till underrede 2 stolar i järn

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka