Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Kedja med krok bränd med linolja

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka