Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Bilor och andra yxor. Gamla verktyg, smidda spikar mm

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka