Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Gamla gångjärn som vi brännt med linolja. Konsoller i smide

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka