Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Smideskrona för 4 ljus, en lång kedja ingår

Mtt [cm]

-

Pris

980 kr

Tillbaka