Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Gammalt brunnslock (finns flera)

Mtt [cm]

Ø:Diameter37

Pris

300 kr

Tillbaka