Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Smideslås från 1700-talet

Mtt [cm]

-

Pris

750 kr

Tillbaka