Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Beslag från 50-60 talet, finns fler än på bild

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka