Fäggeby Antikbod
Beskrivning

kopparkittel på ben

Mtt [cm]

Ø:Diameter51

Pris

1.200 kr

Tillbaka