Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Landskaps sköldar Dalarna Stora Skedvis sköld båda i utskuren plåt

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka