Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Kopparkittel från 1700 talet

Mtt [cm]

Ø:Diameter45

Pris

-

Tillbaka