Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Kopparkittel från 1700 talet

Mått [cm]

-

Pris

-

Tillbaka