Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Mjölk-kannor

Mått [cm]

-

Pris

200 kr

Tillbaka