Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Olika klädkrokar och hängare. Gamla draghandtag i smide mm

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka