Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Kammarlås från bl.a 1700-talet Bodlås och Kistlås. Beslag till möbler

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka