Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Konfektyrvåg, engelsk, tidigt 1900-tal

Mått [cm]

-

Pris

2.950 kr

Tillbaka