Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Emaljerade kökssaker och gamla kryddburkar mm

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka