Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Lite 60-70 tals prylar och kannor

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka