Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Blå/vita krukor i olika storlekar Högannäs

Mått [cm]

-

Pris

-

Tillbaka