Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Golvur, sockeln är tillverkad senare.

Mtt [cm]

H:Höjd225

Pris

3.600 kr

Tillbaka