Fäggeby Antikbod
Beskrivning

5-armad lampa med prismor

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka