Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Utelampa med blyinfattningar

Mtt [cm]

-

Pris

700 kr

Tillbaka