Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Ytterlampa i plåt och koppar

Mtt [cm]

-

Pris

580 kr

Tillbaka