Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Dropplampa samt utelampa med krusat glas

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka