Fäggeby Antikbod
Beskrivning

3-armad lampa, elen omdragen

Mått [cm]

-

Pris

-

Tillbaka