Fäggeby Antikbod
Beskrivning

stallykta med plåt i topp och botten

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka