Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Smideslampa med glaskupa i botten

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka