Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Bila, stämjärn, listhyvlar mm Detta är en visning vad vi har men just dessa som är på bild kan vara slut

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka