Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Dala-skåp daterat 1776

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka