Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Hörnskåp, från slutet av 1700-talet men har senare ommålats

Mtt [cm]

-

Pris

-

Tillbaka