Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Plåtskåp med hyllor och dörren kan skjutas in i sidan

Mtt [cm]

-

Pris

850 kr

Tillbaka