Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Allmogeskåp med motiv målade på speglarna. Överskåpet har en skedhylla´. Skåpet är daterat 1797 men målningen är senare.

Mtt [cm]

-

Pris

15.500 kr

Tillbaka