Fäggeby Antikbod
Beskrivning

Torparlampa med majolika i oljehuset

Mått [cm]

-

Pris

-

Tillbaka